HISTORY

Summary of History of Koi

VarietyFirst bred aboutBreederParent KoiParent Koi
AsagiEarly 1800'sSpontaneous generationLighter colored Asagi Magoi
Ki Bekko Mid 1800'sSpontaneous generationMagoiHi-goi
Kohakui1889Kunizo Hiroi (Gosuke)White female (red head)White male (red-cherry blossom pattern)
Original Sanke1890-1900?KohakuShiro Bekko
Shusui1910Kichigoro AkiyamaAsagi sankeDoitsu mirror carp
Ki Utsuri 1921 Elzaburo Hoshino Ki Bekko Magoi
Ki Utsuri (refined)1924Mosaku HiroiKi UtsuriKi Utsuri
Shiro Utsuri1925Kazui MinemuraMagoi 
Showa1926 or 1927Jukichi Hoshino (Jintaro)(M) Ki or Hi Utsuri(F) Kohaku or red/white Kawarigoi
Dark Ogon1946Sawata AokiKinboKin Kabuto
Yamabuki Ogon1957Sawata AokiKi-goiLight colored Ogon
Doitsu Kujaku1960Toshio HirasawaHariwakiShusui
Platinum Ogon1963Tadao YoshiokoKi-goiNezu Ogon
Midori-goi1963Tacho YodhiokaMale Yamabuki OgonFemale Shusui
Kobaysahi Showa1964Tomiji Kobayashi(M) Yagozen Kohaku(F) Showa
Yamato-Nishiki1965Seikichi HoshinoSankeOgon
Beni Kumanryu1980Megumi YoshidaMale KumanryuFemale Doitsu Kohaku
Kikikuryu1993Kataoka & AokiKumanryuDoitsu Kikusui
Beni Kikikuryu1995Kataoka & AokiBeni KumanryuDoitsu Kikusui


 

^ back to top

 

© Koi Society of Western Australia 2024